POKRAČOVÁNÍ II.: Přístavba mateřské školy

Protože se v obci začínají šířit různé povídačky o tom, jestli školka bude nebo nebude, jestli to nebyl pouze náš předvolební tah apod., tak mám potřebu informovat o současné situaci. V současné době je hotový projekt přístavby mateřské školy a to v podobě takové, že se má postavit samostatná budova - modulová stavba - na spodním konci školkové zahrady. Nová budova bude obsahovat 2 třídy plus potřebné zázemí  a bude určena celkem pro 50 dětí. Nová budova bude funkčně využívat zázemí současné školky co se týče stravy, zahrady apod. Projekt je navíc již nějakou dobu předložen na schválení stavebnímu úřadu a pokud tento vydá kladné stanovisko, tak může obec obratem vyhlásit výběrové řízení na dodavatele. Dle plánu by se měla nová budova školky postavit během léta 2011 a tím pádem by již od září 2011 měla normálně fungovat. Rozšíření školky je stále naše priorita a ač již nyní pracujeme i na dalších projektech, tak na školku stále myslíme a uděláme vše pro to, aby k realizaci projektu skutečně došlo!

Hledat

Sponzoři

Finanční a materiální podporu pro naše aktivity jsme získali od těchto subjektů:

obec Moravany

Nadace O2

Jihomoravský kraj

pan Petr Veleba - HV Elektro, s.r.o.

pan Petr Havránek

paní Kožuská - Tydlidům Nebovidy

pan David Novohradský

pan Horký

pan Viktor Blažek

drobní dárci na našich akcích pro veřejnost

paní Flídrová

paní Dytrtová

paní Bradáčková

paní Menšíková

paní Staňková

pan Havránek