Kdo jsme a čím se zabýváme

Občanské sdružení Vrabčák Moravany bylo založeno na jaře roku 2009. Za jeho založením stojí převážně maminky malých dětí, které by v naší obci měly rády více aktivit pro volný čas svůj i svých dětí. Naším cílem je rozšířit nabídku volnočasových aktivit a do budoucna v naší obci také zřídit komplexní centrum volného času, které by uspokojilo poptávku po aktivitách pro děti i dospělé v naší obci. Nedostatečnou nabídku aktivit volného času pociťujeme v naší neustále se rozrůstající obci jako obrovský handicap!!!

Ve školním roce 2010/2011 se nám podařilo rozjet několik kroužků pro děti a jeden pro dospělé. Zdarma stále běží Cvičení pro rodiče s dětmi a za mírný poplatek pokračuje také tvoření a hraní nejmenších dětí Klubíčko.

Bohužel je veškerá naše činnost limitována prostorovou nabídkou obce. Soukromé prostory pro rozšíření služeb a aktivit nemáme a obec nám může nabídnout pouze prostory tělocvičny - sálu v Kulturním domě Moravany a nebo zasedací místnost v Klubu důchodců. Za bezplatnou možnost využívat tato místa jsme samozřejmě nesmírně vděční, ale nabídka je pro nás nedostačující. Bylo by potřeba získat prostory, kde by bylo možné rozjet celodenní provoz, kde by bylo možné vytvořit vhodné zázemí pro děti apod.

Určitým světlem na konci tunelu pro nás bylo v roce 2009 schválení zadání projektové dokumentace pro výstavbu nového obecního úřadu. Co s tím máme společného? Minimálně to, že prostory současného obecního úřadu tím pádem zůstanou "volné". Stávající obecní úřad nevyhovuje v mnoha ohledech potřebám občanů naší obce, ale pro centrum volného času, kde by probíhaly zájmové kroužky pro děti i dospělé je toto místo takřka ideální!!! Jistě bude vyžadovat rozsáhlou rekonstrukci, ale tu bychom byli schopni zafinancovat jako sdružení z dotací na projekty od EU a ze sponzorských darů. Bohužel byla výstavba nového obecního úřadu panem Bezákem vyškrtnuta z rozpočtu obce na rok 2010, takže je výstavba úřadu zatím v nedohlednu a tím i možnost zřícení centra volného času.

Členky našeho sdružení se ale nevzdávají tak snadno a dále tvrdě pracují na svých projektech, kterých pomalu, ale jistě přibývá. S tím, jak se rozšiřuje počet našich aktivit, pravidelných i příležitostných, roste množství práce, kterou je potřeba kolem nich udělat a roste hlavně potřeba o nich diskutovat a probírat jejich vhodnost, realizaci, organizaci a další. Byli by jsme velice rádi, kdyby se mezi lidmi v Moravanech našli další nadšenci, kteří by nám s činností sdružení vypomohli byť by to mělo být pouze svým názorem vysloveným na některé z našich členských schůzí, nebo s nápadem na nějaký projekt, který by si zasloužil realizaci. Neváhejte a přidejte se k nám! Stačí pouze vyplnit Přihlášku ke členství  v sekci Ke stažení a po té zaplatit členský příspěvek ve výši 50,- Kč na rok.

Hledat

Sponzoři

Finanční a materiální podporu pro naše aktivity jsme získali od těchto subjektů:

obec Moravany

Nadace O2

Jihomoravský kraj

pan Petr Veleba - HV Elektro, s.r.o.

pan Petr Havránek

paní Kožuská - Tydlidům Nebovidy

pan David Novohradský

pan Horký

pan Viktor Blažek

drobní dárci na našich akcích pro veřejnost

paní Flídrová

paní Dytrtová

paní Bradáčková

paní Menšíková

paní Staňková

pan Havránek